فرم ارتبــاط با ما
 
 
 
   آدرس

شیراز- شهرک صنعتی شیراز- فازدو - خیابان الکترونیک- خیابان صادرات شمالی- قطعه هفت - بلوک EB- شرکت پویا برش نیکا بنیان - کارخانه برش و بسته بندی کاغذ
ساعت کاری شرکت : شنبه تا پنج شنبه 8 الی 16

  • 09170005481 (سرکار خانم فتاحی)

  • 09170005491 (سر کارخانم نجاتیان)

  • 09170003479 (سرکار خانم زارع)

  •   09170003469 (سرکارخانم چناری)

  • 07137745143 (کارخانه)

  • 02143858866 (فکس)